Onze groep

Scouts en Gidsen Sint-Gerulfus Drongen

Scouts Drongen
O1212G [Gouw Gent - District Gent West]

Lage Lakendreef 5
9031 Drongen

Groepsleiding: Arne Van der Stede, Mats Van Belle

groepsdas
Klik om de google map te activeren

Wat ?

Onze groep is aangesloten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen, onder de officiele groepsnaam Scouts en Gidsen Sint-Gerulfus Drongen en met het groepsnummer O1212G. Het hangt trouwens ook ergens op je hemd, kijk maar eens na. We zijn lid van Gouw Gent en het nieuwe District Gent-West.

Waar ?

Onze activiteiten gaan meestal door aan onze lokalen, in de Lage Lakendreef. De terreinen werden onder de naam \"Speelgroen\" vernieuwd naar een optimale speelomgeving voor jongeren. We delen deze terreinen met de Chiro (zondag) en de Kring (vrijdagavond).

Wanneer ?

Een normale scoutsvergadering op zaterdagnamiddag loopt van 14u tot 17u bij de kapoenen, welpen en woudlopers en tot 18u bij oudere takken, tenzij anders vermeld in de maandbrief.

Lidgeld ?

Het lidgeld bedraagt 75 euro per lid. Als een gezin 3 of meer kinderen in de scouts heeft, bedraagt het lidgeld slechts 70 euro per lid. Het lidgeld wordt voornamelijk gevraagd om de verzekeringen en de huur van onze lokalen te kunnen betalen.

groepsfoto