Engagementsverklaring

We stelden dit jaar (scoutsjaar 2020-2021) met de leidingsploeg een engagementsverklaring op. Deze kan u hier lezen: Engagementsverklaring Scouts Drongen

In deze verklaring omschrijven we welk engagement we aangaan naar leden, ouders en de volledige groep toe. Onderstaande kernwoorden vatten samen waar we voor en achter staan:

Engagement
Plichtsbewust grenzeloos
Enthousiast verantwoordelijk samenwerken
Vriendschap in alle eerlijkheid
Flexibiliteit

Om onze werking zo optimaal mogelijk te laten verlopen, stelden we een aantal richtlijnen op, waarin we ons allen konden vinden en die we dan ook samen goedkeurden en ondertekenden.

We noteren tevens sociale controle als de beste bewaarder van onze voorbeeldfunctie als leiding.